Hitachi-Consulting

Valet av golv är starkt kopplat till upplevelsen
av trivsel på en arbetsplats.

Inte bara för att det är ett av de mest dominerande arkitektoniska elementen i en miljö utan också för att det är så starkt kopplat till upplevelsen av intimitet i en miljö. Det i sig beror på att golvet upplevs inte bara genom våra ögon utan också genom beröring och rörelse när vi går på det. Golvet kan därmed beskrivas som ett taktilt element, det vill säga upplevelsen av det bestäms i hög grad av beröring och hur beröring upplevs.
Det är förklaringen till att ett textilt golv i en lokal inbjuder till att man omedvetet sänker sin röst när man vistas i lokalen.”

Läs hela artikeln här, Christina Bodin Danielsson

One Response to Golv påverkar stressnivå i öppen kontorsmiljö

  1. Lennart skriver:

    Mycket bra! Det stämmer så väl, speciellt i dessa tider med kontor i öppna landskap